Bijbelverklaring van Matthew Henry in het Indonesisch

Een Bijbelverklaring is een belangrijk hulpmiddel voor het goed begrijpen van het Woord van God, de Bijbel. In Indonesië – een land met circa 23 miljoen christenen – was nog geen compleet, betrouwbaar Bijbelcommentaar beschikbaar. De stichting Vrienden van de Matthew Henry heeft zich met een deskundig team Indonesische vertalers ingezet voor het vertalen van het complete Bijbelcommentaar van de puriteinse predikant Matthew Henry (1662-1714) vanuit de brontaal het Engels in het Indonesisch.

Waarom dit Bijbelcommentaar?

De duidelijke verklaring van de Bijbel, de pastorale toonzetting en de praktische toepassingen voor het dagelijks leven maken het Bijbelcommentaar van Matthew Henry wereldwijd bij christenen geliefd. De Matthew Henry blijkt afstand in tijd en culturele grenzen gemakkelijk te overbruggen. Ook voor niet-theologen is de Bijbeluitleg heel goed te volgen. Om deze redenen is gekozen voor het vertalen van de Matthew Henry. In het Indonesische taalgebied is nog maar zeer beperkt gereformeerde lectuur beschikbaar.

De doelgroep

De Indonesische versie van de Bijbelverklaring van Matthew Henry is allereerst – maar niet alleen – bedoeld voor predikanten, evangelisten, docenten en studenten van theologische opleidingen in Indonesië. Maar ook voor mensen zonder theologische achtergrond is de Bijbeluitleg van Matthew Henry tot zegen. Sinds de start van het vertaalproject in 2006 zijn jaarlijks nieuwe delen van de Indonesische vertaling van de Matthew Henry gereed gekomen. Er wordt verwachtingsvol uitgezien naar de laatste te drukken delen. Dat blijkt uit de reacties van verschillende gebruikers in Indonesië. Wie zijn de gebruikers, hoe en waarvoor gebruiken zij de Matthew Henry en wat vinden zij ervan?
Lees meer >>

Matthew Henry: “Ik ben maar een waterputter, die water ophaalt uit de diepte en anderen doet drinken uit de fonteinen des levens”.