Gift of schenking

Met uw gift – groot of klein – steunt u het vertaalproject en maakt u het mede mogelijk dat de Bijbelverklaring van Matthew Henry een plaats krijgt in de Indonesische kerken. Het vertaalwerk kan alleen voortgang vinden als er voldoende financiën zijn. Voor inkomsten is de stichting volledig afhankelijk van giften en sponsoring. Uw financiële steun is dan ook zeer welkom.

Actie: gratis boekje

Machtigt u de stichting om jaarlijks minimaal € 50 als donatie van uw bankrekening te incasseren (eventueel in termijnen af te schrijven), dan ontvangt gratis het boekje Hoop met korte, treffende citaten van Matthew Henry. Vul dus het machtigingsformulier in voor automatische incasso van minimaal € 50 per jaar en u krijgt het Matthew Henry-geschenkboekje gratis thuisgestuurd.

Fiscaal aantrekkelijk doneren                            

De stichting Vrienden van de Matthew Henry is door de Belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Giften aan de stichting zijn daarom in veel gevallen aftrekbaar van de inkomsten- en vennootschapsbelasting.

Er zijn verschillende manieren om het vertaalproject financieel te steunen.

Vertalerskosten

– 1 pagina:     €    7,50
– 2 pagina’s:   € 15,00
– 3 pagina’s:   € 22,50
– 4 pagina’s:   € 30,00

Een gift per bank 

Giften voor het vertaalwerk zijn welkom op bankrekeningnummer IBAN NL68 RABO 0143 0706 30 t.n.v. Stichting Vrienden van de Matthew Henry.

Online doneren via iDEAL

Gemakkelijk, eenvoudig en veilig. Ga naar online doneren.

Via een doorlopende incasso

Wilt u meerdere keren per jaar of jaarlijks een bedrag overmaken voor het vertaalproject? Als u het machtigingsformulier voor automatische incasso invult, zorgen wij ervoor dat het opgegeven bedrag op de opgegeven momenten wordt geïncasseerd. U heeft er dan geen omkijken naar. Op elk moment kunt u de machtiging stopzetten.

Machtigingsformulier t.b.v. incasso (pdf)

“Ik hoop van harte dat er voldoende financiën beschikbaar komen om de serie commentaren af te maken.”

Ds. C.G. Vreugdenhil

Via een periodieke schenking

Periodieke schenkingen vormen een aantrekkelijke manier om het vertaalproject te steunen. Omdat de stichting Vrienden van de Matthew Henry beschikt over de ANBI-status, zijn periodieke giften aan de stichting altijd aftrekbaar van de inkomstenbelasting. U hoeft dus geen rekening te houden met een drempelbedrag of een maximumbedrag. Bij een periodieke gift dient u gedurende minimaal 5 jaar achtereen ten minste 1 keer per jaar een vast bedrag over te maken. Dit moet dan wel schriftelijk worden vastgelegd. Hiervoor kunt u het modelformulier van de Belastingdienst gebruiken.

Overeenkomst periodieke schenking
Betalingsvolmacht periodieke gift

Ingevulde formulieren kunt u sturen naar:
Stichting Vrienden van de Matthew Henry
p.a. Pieter Gootjesstraat 14
4333 CS Middelburg

Heeft u vragen? Neem contact op met onze penningmeester, de heer
K. Beijer via penningmeester@vriendenvandematthewhenry.nl.