Vertaalschema

Jaarlijks komen er enkele nieuwe delen uit van de in het Indonesisch vertaalde Bijbelverklaring van Matthew Henry. De doorlooptijd vanaf de start van het vertalen tot het drukken van een boek neemt in de regel een jaar tot anderhalf jaar in beslag. Deze tijd is nodig voor de verschillende tekstcontroles en hangt samen met de planning van de drukker. Het streven is om de vertaling in 2020 te hebben voltooid. Het uiteindelijke drukken van de boeken zal waarschijnlijk uitlopen tot in 2021.

Oude Testament

  • Gereed: Genesis, Exodus, Leviticus, Psalmen (3 delen), Spreuken, Prediker, Hooglied, Jesaja (2 delen), Jeremia en Klaagliederen van Jeremia en Ezechiël
  • In proces: Numeri en Deuteronomium ligt bij de drukker. Jozua, Richteren, Ruth, 1 & 2 Samuel, 1 & 2 Koningen, 1 & 2 Kronieken, Daniel zijn vertaald
  • Nog te vertalen: Ezra, Nehemia, Ester, Job en de kleine profeten; Hoséa – Maléachi.

Nieuwe Testament

  • Gereed: Mattheüs (2 delen, herdruk 2014 en 2016), Markus (herdruk 2011 en 2015), Lukas (2 delen, herdruk 2016), Johannes (2 delen), Handelingen, Romeinen en 1 & 2 Korinthe (1 deel), Galaten t/m Filemon (1 deel), Hebreeën t/m Openbaring (1 deel).Korinthe (1 deel), Galaten t/m Filemon (1 deel), Hebreeën t/m Openbaring (1 deel)