Jaarverslag

Jaarlijks legt de stichting Vrienden van de Matthew Henry door middel van een jaarverslag verantwoording van de activiteiten en voortgang af aan haar achterban. U kunt het jaarverslag openen of downloaden via de onderstaande link.

Heeft u vragen naar aanleiding van het jaarverslag of wilt u meer weten? Neem gerust contact met ons op via het contactformulier of rechtstreeks via info@vriendenvandematthewhenry.nl.