Gegevens ANBI

De stichting Vrienden van de Matthew Henry is door de Belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Giften en periodieke schenkingen aan de stichting kunnen in veel gevallen worden afgetrokken voor de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Doneren aan de stichting Vrienden van de Matthew Henry is daardoor aantrekkelijk.

Als ANBI is de stichting verplicht enkele gegevens te publiceren op haar website.


Officiële naam
Stichting Vrienden van de Matthew Henry

ANBI_logo-220x175RSIN/fiscaal nummer
853444286

Adres en contact
Dreef 156, 2803 HE Gouda
T +31 (0)182 – 519103
E info@vriendenvandematthewhenry.nl
I www.vriendenvandematthewhenry.nl

Doelstelling
Het vertalen en promoten van het Bijbelcommentaar van Matthew Henry in het Indonesisch.

Beleidsplan
In het beleidsplan leest u meer over de inhoud, doelstelling en achtergrond van het vertaalproject.

Het bestuur, samenstelling en bezoldiging
De volgende personen vormen het bestuur van de stichting:
– C. (Kees) Janse, voorzitter
– mw. J. (Jolien) van Leeuwen-Verweij, secretaris
– K. (Karel) Beijer, penningmeester

Beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden voor de stichting. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Het jaarsalaris van de directeur (enige werknemer) bedraagt op jaarbasis € 24.048 bij een parttime (50%) dienstverband van 20 uur per week. De bijkomende pensioenlasten bedragen € 3.117 per jaar, terwijl de bijkomende sociale lasten per jaar een bedrag à € 5.327 belopen. De directeur ontvangt 8% vakantiegeld.

Jaarverslag
Wilt u meer weten over de voortgang van het vertaalproject in 2017? Lees dan het jaarverslag 2017.
Het jaarverslag 2018 zal naar verwachting in voorjaar 2019 beschikbaar komen.

Financiële verantwoording
Het financieel verslag 2017 is opgenomen in het jaarverslag 2017.