Het bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Naast het besturen van de stichting verrichten de bestuursleden verschillende uitvoerende activiteiten. De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Kees Janse, voorzitter

“Een puriteins cadeau voor christenen in Indonesië. Dat is voor mij het vertaalde commentaar van Matthew Henry. Een commentaar dat een unieke combinatie is van Schriftuitleg en devotie. Een commentaar dat leer en leven dicht bij elkaar houdt.”

Kees is gehuwd en heeft vijf kinderen, waarvan er twee wonen en werken in Indonesië. Hij is gepensioneerd en woont in Waddinxveen. Van 1981 tot 1991 heeft hij voor de Zending van de Gereformeerde Gemeenten (ZGG) op Papua gewerkt. Zijn aanvankelijke onderwijstaak was het opzetten van scholen voor non-formeel onderwijs. Later is hij geswitched naar Bijbelschool en Theologische school.
Lees meer >>Jolien van Leeuwen-Verweij, secretaris

 

Binnen de taakverdeling van het bestuur is de functie van secretaris gekoppeld aan het aandachtsgebied PR.Karel Beijer, penningmeester

Karel vervult sinds medio maart 2015 de functie van penningmeester en beheert de financiën van de stichting. Hij is verantwoordelijk voor de jaarlijkse begroting en de financiële (jaar)rapportages.

Karel is gehuwd en heeft vier kinderen. Voor zijn pensionering was hij partner van Ernst & Young Accountants. Thans is hij onder meer directeur van zijn persoonlijke beheer vennootschap (onbezoldigd), directeur holding vennootschap (bezoldigd), persoonlijk financieel adviseur en lid India-comité Deputaatschap Bijbelverspreiding Gereformeerde Gemeenten.