De Matthew Henry – voor wie?

De Indonesische versie van de Bijbelverklaring van Matthew Henry is allereerst – maar niet alleen – bedoeld voor predikanten, evangelisten, docenten en studenten van theologische opleidingen etc. in Indonesië. Zij gebruiken het Bijbelcommentaar bij de preekvoorbereiding en voor studiedoeleinden. Het Bijbelcommentaar wordt ook gebruikt door bijvoorbeeld leiders van zondagsschool en jeugdwerk of voor de stille tijd. Wat betekent de Matthew Henry bijvoorbeeld voor Lindawaty, Daniël, Yunus en anderen?

Rachmat Musa Budijanto (46), kortweg Musa genoemd, is getrouwd en heeft vier kinderen. Hij woont in Surabaya en is werkzaam in de technische industrie. Wat ‘heeft’ hij met de Matthew Henry?

“Ik ben opgegroeid in een charismatische gemeente. Het ging er altijd over de tijdelijke zaken zoals genezing van het lichaam, en het hebben van voorspoed in het leven. Als je trouw naar de kerk ging en je best deed dan zou de Heere je zegenen. Ik was in die tijd verslaafd geraakt aan slaapmiddelen; ik kon niet meer zonder. Maar hoe hard en veel er ook voor mij gebeden werd, ik kwam niet los van deze verslaving.”

Levend Woord
“Op een dag ging ik naar een bijeenkomst van de GRII. In deze kerk hoorde ik voor het eerst preken over de tekst dat er door de striemen van de Heere Jezus genezing te vinden is. Niet in de eerste plaats van mijn lichaam, maar van de zonde! Zo’n boodschap had ik nog nooit gehoord. Via de GRII ben ik ook de boekwinkel van Momentum gaan bezoeken. Daar vond ik een schat aan boeken die over de waarheid gaan die de Bijbel verkondigt. De Bijbel ging daardoor ook tot mij spreken, werd een levend Woord. Zo ontdekte ik ook de Bijbelverklaring van Matthew Henry.”

Schuld
Musa heeft alle tot nog toe verschenen boeken gekocht. Hij gebruikt ze bij de voorbereiding voor bijeenkomsten in de kerk en vertelt ook vaak aan zijn vrienden wat hij heeft geleerd. Een voorbeeld? Hij denkt even na en vertelt dan over wat er in de brief aan de Romeinen staat over schuld. “Veel mensen denken dat het hier gaat om een geldelijke schuld die afgelost kan worden. Maar het gaat hier om de schuld van de zonde. Matthew Henry legt dit heel duidelijk uit.”

“De Matthew Henry is theologisch verantwoord. De toepassingen die Matthew Henry maakt vind ik heel mooi en vormen vaak een zegen voor mijn persoonlijk leven, juist als het leven een strijd is.”


Ds. Hendrik Tiwow, predikant in de GPIBacht de Matthew Henry van groot belang voor de Indonesische kerken.

Wijze van gebruik
Ds. Tiwow roemt het hedendaagse en goede Indonesisch, waardoor een oud boek als de Matthew Henry in deze tijd geschreven lijkt te zijn. Ook heeft hij veel waardering voor de vele voorbeelden die Matthew Henry gebruikt. De boeken staan in de boekenkast in de centrale hal van de kerk, waar ze door alle kerkenwerkers – van predikant tot zondagsschoolleider – kunnen worden gebruikt. Zelf gebruikt hij de boeken ook vaak als referentie om verwijsteksten te zoeken. Dominee Tiwow is zeer tevreden over de lay-out van de boeken.

Iris Ardaneswari, een van de vertalers van het vertaalteam, is lid van de gemeente van ds. Tiwow. Iedere keer als er een nieuwe deel van de Matthew Henry-serie verschijnt, geeft Iris ook een exemplaar aan haar predikant.

“De Matthew Henry is een zeer toegankelijk naslagwerk. Niet alleen voor predikanten, maar ook voor mensen die een taak in de gemeente hebben zonder dat ze een theologische opleiding hebben gevolgd.”Lindawati Tjandra, getrouwd en moeder van 3 kinderen, is erg ontroerd door de korte levensbeschrijving van Matthew Henry die in ieder boek is opgenomen. “Ik las dat Matthew al op heel jonge leeftijd de Heere vreesde en liefhad en door de Heere is gebruikt om grote daden voor Hem te mogen doen. Ik hoop en bid dat de Heere mijn kinderen ook zo in Zijn dienst wil gebruiken.”

“Ik vind de Matthew Henry echt heel mooi! Hij behandelt vers voor vers. En dat niet vluchtig, maar op een uitgebreide manier. Ik ga daar echt voor zitten! Hij neemt je al vertellend mee, zodat je steeds beter de hele lijn gaat zien. Verder vergelijkt hij een tekst met andere teksten. Dat geeft mij een heel nieuw zicht op de Bijbel. Wat ik ook heel fijn vind, zijn de toepassingen die Matthew Henry maakt. Deze toepassingen zorgen ervoor dat je zaken ook heel praktisch in je eigen leven kunt toepassen.”

Toegankelijk
Linda geeft aan dat ze boeken over dogmatische onderwerpen vaak moeilijk vindt, maar de Matthew Henry is daarop een uitzondering. Belangrijke theologische onderwerpen komen wel aan de orde, maar op zo’n manier dat iedereen zonder theologische opleiding het kan begrijpen. Linda gebruikt de boeken ook voor het evangelisatiewerk dat vanuit haar gemeente wordt gedaan.

“Pas nog las ik over de tekst waarin gezegd wordt hoe moeilijk het is voor een kameel om door het oog van een naald te gaan. Toen Matthew Henry uitlegde wat daarmee bedoeld was, begreep ik voor het eerst in mijn leven deze tekst.”Rasmalem Raya Sembiring heeft een indrukwekkende lijst met titels achter zijn naam staan, allemaal op theologisch gebied.

Hij kent de Matthew Henry al vanuit de tijd dat hij in Singapore theologie studeerde. “In de universiteitsbibliotheek stond de complete Matthew Henry in het Engels en ik las er graag uit. Ik ging deze Bijbelverklaring steeds meer waarderen en hij staat bij mij met stip bovenaan. Ik vind het echt de beste Bijbelverklaring die er is.

Goed opgebouwd en tot geestelijke zegen
“Ik kan zien dat Matthew Henry de grondtalen beheerste. Het werk is erg doorwrocht. Het is goed opgebouwd en het raakt mensen op een geestelijke manier. Hij behandelt de tekst op een degelijke en grondige wijze. De betekenis van de Matthew Henry is universeel. De voorbeelden spreken nog steeds aan. De Heere heeft deze Bijbelverklaring gebruikt en gebruikt die nog om mensen in de hele wereld te raken en een geestelijke zegen te geven. Maar ik heb wel een dringende vraag: Waarom zijn er niet al meer delen vertaald?”

Aansporing voor studenten
Rasmalem is docent op de theologische school van de baptisten in Medan, Sumatra. “Bijna in iedere les noem ik de Matthew Henry en motiveer ik de studenten om er in te lezen. Ik ben ook decaan op onze school en ik adviseer studenten ook vaak om de Matthew Henry niet alleen voor hun studie, maar ook voor hun persoonlijk leven te lezen.”

“Al de reeds verschenen delen staan in onze schoolbibliotheek, zodat iedereen er gebruik van kan maken. Ik vind de Matthew Henry een basiscommentaar dat in geen bibliotheek van welke theologische opleiding dan ook mag ontbreken.”Lindawaty Serlianne vindt de toepassingen van de Matthew Henry zeer aansprekend.

In aanraking met de Matthew Henry
Lindawaty vertelt hoe ze de boeken van Matthew Henry heeft leren kennen. Vanuit hun lokale gemeente wordt een cursus wordt gegeven voor gemeenteleden om te evangeliseren onder buitenkerkelijken. Hiervoor wordt de Bijbelverklaring van Matthew Henry gebruikt. Lindawaty en haar man hebben in korte tijd alle delen van de Matthew Henry aangeschaft. Voor de evangelisatiecursus maakt Lindawaty vooral gebruik van het commentaar op Genesis. “Prachtig zoals Matthew Henry de geschiedenissen beschrijft en er uitleg over geeft.”

Getroffen door het lijden van Jezus
Maar ook voor haar eigen stille tijd en overdenking gebruikt Lindawaty de boeken. Ze is op dit moment bezig in Johannes. “Elke dag een stukje. Als je teveel achter elkaar leest, kun je het niet meer bevatten.” Lindawaty reageert emotioneel als ze vertelt over de gedeelten die gaan over het lijden van de Heere Jezus. “Zijn menswording, Zijn lijden, Zijn gewilligheid om het kruis te dragen… Dit kwam echt recht in mijn hart. Het gaat niet alleen over de liefde van God, maar ook over Zijn wraak. En daardoor ga je juist zien hoe groot die liefde van God is.”

 “Als Matthew Henry schrijft over het sterven van Jezus, legt hij je ook de vraag voor of je zelf bereid bent te sterven en je voorbereid bent op die ontmoeting met God.”Daniel Lapian gebruikt de Matthew Henry behalve bij de preekvoorbereiding ook voor zijn persoonlijke stille tijd.

Trots vertelt hij dat hij ze allemaal heeft: alle delen van de Matthew Henry in het Indonesisch die tot nog toe zijn uitgekomen. Ze staan keurig uitgestald in zijn boekenkast in de woonkamer. Heeft hij ze ook gelezen? Bijna verontwaardigd: “Allemaal, en ik lees er bijna dagelijks in.”

Wat vindt Daniel van de Matthew Henry?
Zonder te aarzelen noemt hij een aantal punten. “Matthew Henry richt zich niet alleen op de Bijbeltekst, maar plaatst het in de grotere context. Het is alsof een weids landschap zich aan je ontvouwt. Daarnaast gaat de uitleg heel diep. Het gebeurt vaak dat heel hij nieuw inzichten biedt of, om het beeld van het landschap vast te houden, weidse uitzichten biedt.”
Lees meer >>

“Iedere morgen ruim ik tijd in voor mijn persoonlijke meditatie. Ik word er door gezegend en vind steeds nieuwe schatten.”Minerva Utomo is illustrator van boeken, vooral christelijke kinderboeken   

“Ik ken de boeken al vanaf het moment dat het eerste boek, Markus, geïntroduceerd werd tijdens een speciale bijeenkomst in Surabaya, alweer enige jaren geleden. Een vriend van mij wees me toen op de waarde van deze Bijbelverklaring. Ik heb toen het eerste boek aangeschaft. Inmiddels heb ik alle reeds verschenen delen.”

Gedetailleerde uitleg en toepassing voor het hart
“Ik gebruik de boeken voor mijn dagelijkse stille tijd. Wat ik zo bijzonder aan de Matthew Henry vind, is dat er in detail ingegaan wordt op de teksten. Andere Bijbelverklaringen gaan soms met grote stappen door een hoofdstuk heen, maar Matthew Henry niet. Bovendien wordt er voortdurende een toepassing gemaakt. Een toepassing niet alleen voor het hoofd maar ook voor het hart.”

 “De boeken te dik? Helemaal niet. Ik heb ze altijd uit voordat ik het weet. Ik vind het jammer dat ik dan moet wachten totdat er een volgend deel uit is.”Yunus Ayatanoi is hoofd van de terminalploeg van de MAF-vliegbasis in Wamena (Papua).

Toen de Heere in zijn leven kwam, groeide er een verlangen in zijn hart om op de een of andere wijze de kerk te dienen. Hij werd in die tijd voor het eerst gevraagd om naast zijn dagelijkse werk evangelisatiearbeid te verrichten in de omgeving. Hij zag dat als een bijzondere roeping, die zijn hart met blijdschap vervulde. “Waarom ik dat zo zeg? Ik ben maar een eenvoudige man en ik heb geen speciale theologische opleiding gehad. Maar het werk van een evangelist heeft mijn hart en de Heere baant steeds de weg.

Bijzonder cadeau
Nu ik hier in Wamena woon, mag ik – naast mijn MAF-taak – weer verschillende gemeenten dienen in de Baliemvallei. Mijn thuisgemeente is hier in Wesaput, waar ik ook lid van de kerkenraad ben. Ook pastoraal werk heeft de liefde van mijn hart. Niet zo lang geleden kreeg ik van de manager van de MAF-vliegbasis een deel van de Bijbelverklaring van Matthew Henry. Dat was nou precies wat ik nodig had. En God wist dat. Ik vond dat zo’n bijzonder cadeau, dat de tranen in m’n ogen kwamen. Ik ben er in gaan lezen en merkte dat dit commentaar niet te moeilijk was voor mij.”

“Bij de voorbereiding voor mijn preken is Matthew Henry mijn vriend. Hij helpt mij om steeds nieuwe dingen uit het Woord van God op te graven. Daar heb ik zelf ook profijt van.”