De Matthew Henry – voor wie?

De Indonesische versie van de Bijbelverklaring van Matthew Henry is allereerst – maar niet alleen – bedoeld voor predikanten, evangelisten, docenten en studenten van theologische opleidingen etc. in Indonesië. Zij gebruiken het Bijbelcommentaar bij de preekvoorbereiding en voor studiedoeleinden. Het Bijbelcommentaar wordt ook gebruikt door bijvoorbeeld leiders van zondagsschool en jeugdwerk of voor de stille tijd. Wat betekent de Matthew Henry bijvoorbeeld voor Lindawaty, Daniël, Yunus en anderen?

Lindawaty Serlianne vindt de toepassingen van de Matthew Henry zeer aansprekend.

In aanraking met de Matthew Henry
Lindawaty vertelt hoe ze de boeken van Matthew Henry heeft leren kennen. Vanuit hun lokale gemeente wordt een cursus wordt gegeven voor gemeenteleden om te evangeliseren onder buitenkerkelijken. Hiervoor wordt de Bijbelverklaring van Matthew Henry gebruikt. Lindawaty en haar man hebben in korte tijd alle delen van de Matthew Henry aangeschaft. Voor de evangelisatiecursus maakt Lindawaty vooral gebruik van het commentaar op Genesis. “Prachtig zoals Matthew Henry de geschiedenissen beschrijft en er uitleg over geeft.”

Getroffen door het lijden van Jezus
Maar ook voor haar eigen stille tijd en overdenking gebruikt Lindawaty de boeken. Ze is op dit moment bezig in Johannes. “Elke dag een stukje. Als je teveel achter elkaar leest, kun je het niet meer bevatten.” Lindawaty reageert emotioneel als ze vertelt over de gedeelten die gaan over het lijden van de Heere Jezus. “Zijn menswording, Zijn lijden, Zijn gewilligheid om het kruis te dragen… Dit kwam echt recht in mijn hart. Het gaat niet alleen over de liefde van God, maar ook over Zijn wraak. En daardoor ga je juist zien hoe groot die liefde van God is.”

 “Als Matthew Henry schrijft over het sterven van Jezus, legt hij je ook de vraag voor of je zelf bereid bent te sterven en je voorbereid bent op die ontmoeting met God.”Daniel Lapian gebruikt de Matthew Henry behalve bij de preekvoorbereiding ook voor zijn persoonlijke stille tijd.

Trots vertelt hij dat hij ze allemaal heeft: alle delen van de Matthew Henry in het Indonesisch die tot nog toe zijn uitgekomen. Ze staan keurig uitgestald in zijn boekenkast in de woonkamer. Heeft hij ze ook gelezen? Bijna verontwaardigd: “Allemaal, en ik lees er bijna dagelijks in.”

Wat vindt Daniel van de Matthew Henry?
Zonder te aarzelen noemt hij een aantal punten. “Matthew Henry richt zich niet alleen op de Bijbeltekst, maar plaatst het in de grotere context. Het is alsof een weids landschap zich aan je ontvouwt. Daarnaast gaat de uitleg heel diep. Het gebeurt vaak dat heel hij nieuw inzichten biedt of, om het beeld van het landschap vast te houden, weidse uitzichten biedt.”
Lees meer >>

“Iedere morgen ruim ik tijd in voor mijn persoonlijke meditatie. Ik word er door gezegend en vind steeds nieuwe schatten.”Minerva Utomo is illustrator van boeken, vooral christelijke kinderboeken   

“Ik ken de boeken al vanaf het moment dat het eerste boek, Markus, geïntroduceerd werd tijdens een speciale bijeenkomst in Surabaya, alweer enige jaren geleden. Een vriend van mij wees me toen op de waarde van deze Bijbelverklaring. Ik heb toen het eerste boek aangeschaft. Inmiddels heb ik alle reeds verschenen delen.”

Gedetailleerde uitleg en toepassing voor het hart
“Ik gebruik de boeken voor mijn dagelijkse stille tijd. Wat ik zo bijzonder aan de Matthew Henry vind, is dat er in detail ingegaan wordt op de teksten. Andere Bijbelverklaringen gaan soms met grote stappen door een hoofdstuk heen, maar Matthew Henry niet. Bovendien wordt er voortdurende een toepassing gemaakt. Een toepassing niet alleen voor het hoofd maar ook voor het hart.”

 “De boeken te dik? Helemaal niet. Ik heb ze altijd uit voordat ik het weet. Ik vind het jammer dat ik dan moet wachten totdat er een volgend deel uit is.”Yunus Ayatanoi is hoofd van de terminalploeg van de MAF-vliegbasis in Wamena (Papua).

Toen de Heere in zijn leven kwam, groeide er een verlangen in zijn hart om op de een of andere wijze de kerk te dienen. Hij werd in die tijd voor het eerst gevraagd om naast zijn dagelijkse werk evangelisatiearbeid te verrichten in de omgeving. Hij zag dat als een bijzondere roeping, die zijn hart met blijdschap vervulde. “Waarom ik dat zo zeg? Ik ben maar een eenvoudige man en ik heb geen speciale theologische opleiding gehad. Maar het werk van een evangelist heeft mijn hart en de Heere baant steeds de weg.

Bijzonder cadeau
Nu ik hier in Wamena woon, mag ik – naast mijn MAF-taak – weer verschillende gemeenten dienen in de Baliemvallei. Mijn thuisgemeente is hier in Wesaput, waar ik ook lid van de kerkenraad ben. Ook pastoraal werk heeft de liefde van mijn hart. Niet zo lang geleden kreeg ik van de manager van de MAF-vliegbasis een deel van de Bijbelverklaring van Matthew Henry. Dat was nou precies wat ik nodig had. En God wist dat. Ik vond dat zo’n bijzonder cadeau, dat de tranen in m’n ogen kwamen. Ik ben er in gaan lezen en merkte dat dit commentaar niet te moeilijk was voor mij.”

“Bij de voorbereiding voor mijn preken is Matthew Henry mijn vriend. Hij helpt mij om steeds nieuwe dingen uit het Woord van God op te graven. Daar heb ik zelf ook profijt van.”