Het vertaalteam

Het vertaalwerk wordt in Indonesië uitgevoerd door een team deskundige vertalers. De vertalers zijn niet in dienst van de stichting, maar ontvangen een vergoeding op basis van de afgeleverde hoeveelheid werk. Ieder van hen voelt zich persoonlijk erg betrokken op de inhoud van de Matthew Henry.

De aansturing van het project en de coördinatie berusten bij Barry van der Schoot, directeur.

Editor

Johnny Tjia

“Als ik het werk van mijn vertalers aan het corrigeren ben, heb ik vaak niet het gevoel dat ik aan het corrigeren ben, maar is het meer alsof ik luister naar de vermaningen en beloften uit Gods Woord. Matthew Henry had de gave om de inhoud van een tekst tot ons te laten spreken op een heldere en indringende manier.”
Johnny is de Indonesische editor in het vertaalproces. Elk hoofdstuk dat is vertaald, wordt eerst door hem beoordeeld. Hij let vooral op goed taalgebruik en een goede vertaalslag. Johnny is taalkundige en heeft in 2007 zijn doctorsgraad aan de Universiteit Leiden behaald. Hij is getrouwd met Linda en woont op het eiland Ambon.
Vertalers

Paul Rajoe

“Het vertalen is voor mij een vreugdevolle manier om iedere dag de ‘lege wijnvaten’ geestelijk te vullen. Ik heb door het vertaalwerk geleerd op een heel intensieve manier met de Schrift om te gaan. Vers voor vers door een hoofdstuk heen kruipen. En soms gebeurt het dan, nadat je het technische vertaalwerk voltooid hebt, dat ineens de vonk overspringt en je je realiseert: ik heb weer een goudmijn gevonden die ook van belang is voor mijn eigen geestelijk leven.”

Lanny Murthihardjana

“De Heere heeft mij een talent gegeven om te vertalen en daarom wil ik dat graag inzetten voor Zijn dienst. Daarom ben ik erg dankbaar dat ik mag meewerken aan de vertaling van deze Bijbelverklaring. Het is mijn verlangen dat veel mensen in Indonesië de waarheid zullen leren kennen.”

Herdian Aprilani

“Het Bijbelcommentaar van Matthew Henry is pastoraal van aard. De Bijbelteksten worden uitgelegd en toegepast voor het dagelijks leven van de gelovigen. Door het lezen van de Matthew Henry groeit de eerbied voor het woord van God en leer je hoe je een Godzalig leven kunt leiden.”

Iris Ardaneswari

“Het vertalen van de Matthew Henry is niet zomaar een taak die ik uitvoer, maar veel meer is het voor mij een vreugde en zegen om te doen. Terwijl ik aan het vertalen ben, leer ik steeds meer over de Bijbel en ga ik steeds meer het Woord van God begrijpen. Ik lees graag en ben altijd op zoek naar boeken die mij vertellen over de achtergronden en betekenis van Bijbelverzen. Daarom past dit werk heel goed bij mij. In elk hoofdstuk dat ik vertaal, zitten wel gedeeltes die mij treffen en veel te zeggen hebben. Het is mijn wens dat de boeken die we vertalen tot zegen mogen zijn voor de mensen die ze lezen.”
Lilian Manurung

Lilian Manurung

“Vanaf het moment dat ik werkzaam werd als vertaler had ik het verlangen om boeken met een christelijke inhoud te vertalen om zodoende Gods kinderen tot zegen te mogen zijn. Toen ik dan ook hoorde dat ik geslaagd was voor de toelatingstest om de Bijbelverklaring van Matthew Henry te vertalen en ook de proefperiode goed door kwam, was ik heel erg blij. Nu kan ik eindelijk mijn bijdrage leveren aan de vertaling van een boek dat tot zegen is en zal zijn voor veel christenen, in het bijzonder voor predikanten en evangelisten bij het maken van hun preken en tot verdieping van de Bijbelkennis.”

In tegenstelling tot de andere vertalers woont Lilian in Nederland.

Cynthia Sugirun

“Ik ben heel blij en dankbaar dat ik mag meehelpen aan de vertaling van de verklaring van Matthew Henry. Zelf heb ik veel zegen ontvangen door het lezen van deze Bijbelverklaring en ook andere Puriteinen. Ik hoop dat door het beschikbaar stellen van deze verklaring in het Indonesisch veel mensen zegen ontvangen en toe mogen nemen in de kennis van God. Heel fijn dat voor mensen die alleen Indonesisch spreken en het verlangen hebben om een goede verklaring te raadplegen, de taal nu geen belemmering meer is. Soli Deo Gloria!”

Ichwei Indra

“Mijn naam is Indra. Ik ben predikant van een gemeente in Surabaya. Eigenlijk lees ik al lang de Bijbelverklaring van Matthew Henry via My Sword Bible op mijn telefoon. Maar deze was in het Engels. Ik keek er naar uit dat deze verklaring ook in het Indonesisch beschikbaar zou komen. Toen er vertalers werden gezocht om deze verklaring te vertalen heb ik mij aangemeld en ik werd geaccepteerd als vertaler. Het commentaar van Matthew Henry is erg mooi en volledig. Het is het waard dat iedere predikant en voorganger het bezit en gebruikt. De Matthew Henry is ook nuttig voor iedere christen die ernaar verlangt de Bijbel beter te begrijpen.”

Aryandhito Widhi Nugroho

“Ik dank de Heere, Die mij onverwacht en ongedacht in de gelegenheid stelde Zijn Woord dieper te onderzoeken en tot mij te nemen door de verklaring van Matthew Henry. Henry’s uitleg is zo systematisch en gemakkelijk te begrijpen, dat zelfs moeilijke Bijbelgedeelten voor mij nu helderder zijn. De verklaring van Matthew Henry laat mij steeds meer zien hoe geweldig diep de betekenis is van de woorden van onze Heere! Het begrijpen van het Woord van God is echt het belangrijkste in dit leven voor alle mensen. Zodat we de wil van onze Schepper mogen doen. Daarom wil ik graag, als de Heere het geeft, met al mijn kracht werken aan deze vertaling van de Matthew Henry, opdat mensen mogen komen tot de kennis van God. Tot meerdere eer van God (Ad Majorem Dei Gloriam).”